Listopad 2007

Šaty ze Star Dance

26. listopadu 2007 v 21:39
1.
Kliknutím na obrázek zavřete okno
2.
Kliknutím na obrázek zavřete okno
3.
Kliknutím na obrázek zavřete okno
4.
Kliknutím na obrázek zavřete okno
5.
Kliknutím na obrázek zavřete okno

Taneční kroky - obrázky

26. listopadu 2007 v 21:20 Ostatní

ZÁKLADNÍ POSTOJ

Nohy mírně rozkročíme na vzdálenost asi 15 cm, chodidla jsou rovnoběžně, kolena zlehka pokrčena. Pánev podsadíme - bederní páteř by měla být vždy pevná a rovná. Srovnáme ramena, vypneme hrudník a hlavu držíme zpříma.

1. KLOPENÍ PÁNVE

Postavte se do základního postoje, klopte pánev v obměně dopředu a dozadu. Pánevní dno je při klopení dopředu napnuté a při klopení dozadu povolené.

2. HOUPÁNÍ KYČLÍ - SHIMMY

Postavíme se do základního postoje, spustíme střídavě pravý a levý bok. Spustíme pravý bok a zároveň povolíme pravé koleno, přičemž se levé koleno mírně narovná a levý kyčel se vyhoupne nahoru. POZOR! Kolena se nepropínají! Vrchní část těla držíme v klidu.

3. SUNUTÍ PÁNVE DOPŘEDU - DOZADU

Postavíme se do základního postoje a suneme pánví střídavě směrem dopředu, dozadu. Dáváme pozor, abychom neklopily pánev. Při sunutí pánve dopředu se svalstvo zadečku našponuje, při sunutí dozadu se povolí. Stále dáváme pozor, aby páteř byla rovná a abychom neprolomily kříž. Váha těla spočívá vždy tam, kde je pánev vysunuta. Vrchní část těla je v klidu jakoby odříznutá.

4. SUNUTÍ PÁNVE DO STRAN

Toto sunutí je izolovaný pohyb pánve do stran, který vyžaduje časté trénování. Zpočátku vám to bude dělat potíže než si na tento pohyb zvyknete.
Postavte se do základního postoje, napněte svaly zadečku a pánevní dno.
- Suňte pánev jednou vpravo a jednou vlevo.
- Při tomto sunutí přemístíte váhu těla jednou z levé nohy na pravou a opačně.
- Dejte pozor, aby se pánev jen sunula a abyste netáhly boky nahoru.
- Kolena jsou samozřejmě povolena.
- Váha těla spočívá vždy na noze odpovídající boku, kterým chceme pohnout.

5. TWIST

Postavíme se do základního postoje, nohama stojíme pevně na zemi. Váha těla spočívá na obou nohách, točíme pánví horizontálně tak, že kyčle se střídavě točí dopředu: pravý kyčel vpředu / levý vzadu a opačně.

6. MALÝ KRUH PÁNVE

Postavíme se do základního postoje a suneme pánví směrem dopředu, dozadu a ze strany na stranu. Až je pohyb plynulý, spojíme tyto čtyři body do kruhu. Suneme vpřed, doprava, dozadu, doleva. Zkusíme i druhým směrem. Dávejte pozor při pohybu pánve ze strany dozadu, aby pánev byla podsazená a kříž neprohnutý.

7. PÁNEVNÍ VLNA

Tento pohyb vychází ze sunutí pánve dopředu a dozadu, a klopení pánve. Váha těla je na obou nohách v základním postoji. Pánev klopíme dozadu a v této sklopené pozici suneme pánev dopředu, vpředu sklopíme nahoru a stáhneme žaludeční sval, držíme ho a suneme pánev dozadu. Až jsme vzadu, vše povolíme.

8. BODYWAVE

Tento pohyb je vlna opačným směrem, tzn. shora dolů. Váha těla je na obou nohách v základním postoji. Pánev vpředu sklopíme nahoru, v této sklopené pozici suneme pánev dopředu, stáhneme žaludeční sval, pomalu klopíme pánev dolů a povolíme žaludeční sval.

9. OSMIČKA DOZADU

Stojíme v základním postoji, v představě nakreslíme na zem osmičku, vstoupíme do ní a pokoušíme se ji boky opsat. Vysuneme pravý bok šikmo dopředu a obloukem posunujeme dozadu, pak vsuneme bok do středu, čímž se automaticky vysune bok levý. Stejně tak pokračujeme bokem levým, až nám to jde plynule. Opět dáváme pozor, aby pánev byla podsazená a kolena neprohnutá.

10. OSMIČKA DOPŘEDU

Je pohybem v opačném směru, než byl předchozí. Opět stojíme v imaginární osmičce, ale teď vysuneme bok dozadu a táhneme obloukem dopředu. Bok zasuneme do středu, čímž se vytlačí druhý bok vzad, a takto pokračujeme dál.

11. OSMIČKA ZESPODA NAHORU

Povolíme levý bok dolů, přitom pokrčíme levé koleno, bok vystrčíme do strany a táhneme obloukem nahoru, čímž se povolí pravé koleno a pravý bok je dole. Stejně tak táhneme pravý bok obloukem nahoru jako levý. Pokračujeme až do plynulosti.

12. OSMIČKA SHORA DOLŮ

Tentokrát vytáhneme pravý bok nahoru, vysuneme ho ven do strany a pomalu ho suneme dolů a do středu těla, čímž se automaticky vysune levý bok nahoru. Levým bokem uděláme totéž a pokračujeme až do plynulosti.


Šaty bez ramínek

23. listopadu 2007 v 14:18 ŠATY
1.
2.

Barokní šaty

16. listopadu 2007 v 14:33 ŠATY
1.
Image 1
2.
Image 14
3.
Image 7
4.
Image 3
5.
Image 24
6.
Image 25
7.
Image 26
8.
Image 27

Francouzská móda

16. listopadu 2007 v 14:22 ŠATY
1.
Image 5
2.
Image 4
3.
Image 1
4.
Image 27
5.
Image 23
6.
Image 28
7.
Image 25

Francouzská módní kolekce

16. listopadu 2007 v 14:16 ŠATY
1.
Prét a Porter
2.
Image 9
3.
Image 7
4.
Image 12
5.
Image 8
6.
Image 15
7.
Image 23
8.
Image 14


luxusní dámské šaty

13. listopadu 2007 v 15:48 ŠATY
2.
3.
4.
5.

Elegantní svatební šaty

12. listopadu 2007 v 21:02 ŠATY
1.
2.
3.
4.
5.
šaty jsou ze stránky http://www.salonsofia.cz/